Reservasjonsretten og kvinnedagen

March 8th, 2014

Det er tragisk å se at kvinner benytter kvinnedagen til å kjempe for retten til ansvarsskrivelse og retten til å ta livet av ufødte mennesker. Denne kampen er et tragisk misbruk av kvinnedagen. Et ufødt barn har overhodet ingenting med kvinnens kropp å gjøre annet enn at fosteret lever der og får næring derfra.

Dere kvinner som kjemper for at leger ikke skal få reservere seg i en så viktig sak er så intolerante og smålige at det er vanskelig å skjønne. Kanskje har man slik panikk i dette fordi man er redd for at opinionen etterhvert skal innse det opplagte – at abort ikke er noe annet et drap.

Abort igjen

September 29th, 2013

Kom over en blogger som kommenterte på denne videoen og som syntes virkemidlet var forferdelig med utgangpunkt i argumentet om at man jo ikke vet årsaken til hvorfor folk tar abort og at folks valg bør respekteres. Hun selv valgte å beholde et barn i ung alder, noe hun selvsagt fortjener kreditt for i dagens “abortpressende” samfunn. Måtte svare på den, selv om svaret kanskje er litt mer generelt enn akkurat en diskusjon av virkemidler.


Hei,

Abortdebatten koker på et merkelig vis ned i påstanden om at kvinnen skal bestemme over egen kropp. Er et ufødt liv bare en celleklump eller er det et menneske fra befruktningen av? Alle er vi selvsagt “celleklumper” i ulik utviklingsgrad, om man vil formulere det slik. Så spørsmålet er når menneskeverdet starter? Dagens vitenskap viser med all tydelighet at et foster ikke er en celleklump, men et menneske i utvikling. Allerede etter 12 uker er det meste på plass. Fosteret har altså et fullt menneskeverdt med alle forutsetninger i seg selv for å vokse og etterhvert bli voksen og fullutviklet. Hadde et foster vært en endel av kvinnens kropp kunne vi sagt at kvinnen amputerte ved fødsel. Alle skjønner at dette ikke er tilfelle. Å sette seg til dommer/bøddel over et ufødt menneskes liv kun fordi man er bærer og næringsgiver høres ut som hensynsløse og kunnskapsløse argumenter fra ei tid da ingen visste hvordan ting hang sammen. Abort er vårt tids største skamplett og tragedie. Vi kritiserer muslimer for å sprenge mennesker i lufta av religiøse hensyn mens vi selv brutalt avliver tusener av forsvarsløse individer av behagelighetshensyn og mangel på vilje til å ta ansvar for et seksualliv som ikke befinner seg i de rammer seksuallivet er ment å være. Ikke rart muslimer rister på hodet av vestlig dobbeltmoral.

Det fins absolutt ingen gode grunner til å ta liv, selv om det selvsagt fins tilfeller der man må velge siden det er fare for både mor og barnets liv. Funksjonshemming, Downs, voldtekt m.m. er ingen grunn for å ta livet av et selvstendig individ – det er logisk om man klarer å ta innover seg at et foster er et menneske og ikke noe annet tilfeldig som flyter rundt i kvinnekroppen.

Å sette ei grense på 12 -15 uker på drap / ikke drap er jo egentlig helt latterlig og viser hvor langt inn i steinalderen tankegangen er. At man kan bli dømt for å ha forårsaket et fosters død yngre enn 12 uker viser jo igjen hvor meningsløs og naturstridig celleklumttankegangen er. Hvorfor sørger f.eks kvinner over spontanaborter ? Ingen grunn til å sørge om det kun er en celleklump og ikke et menneske? Celleklumpargumentet er en irrasjonell tanke man panisk tviholder på for å kunne fortsette praksisen med “ren” samvittighet.

Det er på tide at feminismen begynner å verne om livet istedet for å bruke abort som ei brekkstand for sin egen “frihet”. Man får aldri i pose og sekk, og man kan ikke få både fri sex og samtidig frihet for alle konsekvenser.

Er helt enig i at abortpresset i Norge er vanvittig og også at utfordringa med psykiske senvirkninger av abort er for lite diskutert – i kamp med senvirkningene vil kvinnen dessverre ofte tape.

Ja, abortloven er verdt å kjempe mot.

-Jon

Virkemidlet med 16.000 kors er sterkt. Det setter spørsmål ved hele paradigmet om at fosteret kun er en upersonlig celleklump. Det provoserer mange fordi man har slått seg til ro med at det er slik uten særlig refleksjon (det jo i hovedsak pur unge jenter det er snakk om her). Det er bra at sannheten provoserer. At noen kan bryte sammen i samvittighetskvaler er ikke korsenes feil men samfunnets feil som koster alle kritiske røster under teppet og underkommuniserer senvirkningene av abort. Man ønsker ikke ta innover seg abortens grusomme sannhet – en sannhet som kritiserer vår livsførsel og et såkalt “fritt” seksualliv tatt helt ut av den kontekst den er ment å fungere. Dagens samfunn sier at fri sex er en rettighet og en “frihet” mens vi fritt kan forkaste frukten av det.

Faktisk er abortloven det ALLER beste argumentet for å stemme Krf i ethvert valg, på tross av om man er uenig i alt annet 🙂

Selektiv abort og fantastisk dobbeltmoral

January 9th, 2012

Helseministeren sier i denne artikkelen om kjønnsselektiv abort: “– Dette er overraskende tall. Å ta bort et friskt barn, fordi den har feil kjønn, det er sånn at en nesten ikke kan tro det. Kjønnsselektiv abort er fullstendig uakseptabelt.

Jeg kjenner jeg blir rimelig provosert av dette. Her driver de å messer om at fosteret er en celleklump som man med god sammvittighet kan skrape bort siden det ikke er noe menneske. Men når noen tar abort på grunn av kjønn så er det plutselig forkastelig og uakseptabelt. Da snakker man plutselig om at dette er et menneske med kjønn og ikke en celleklump. Tar noen abort av ren behagelighet fordi man ikke er “klar” til å ta ansvar så er det bare en celleklump.

Dette viser tydelig den ekstreme dobbeltmoral og naitivtet som fins angående abort. Man VET innerst inne at abort er drap av et menneske, men gjemmer seg bak celleklumpteorien når det passer og hopper over den når det passer.

Jeg synes virkelig synd på de kvinner som tar abort av en eller annen grunn og senere skjønner at det faktisk var ens eget barn man skrapte bort. Den dagen man innser dette blir ikke livet enkelt å takle.

The MySQL timestamp type in PostgreSQL

September 7th, 2011

The MySQL timestamp type let you define a column that can track changes done to the other columns in the table. A change in value will cause the timestamp column to update to current time (can only be one column / table).

In Postgresql this type simply doesn’t exist. It’s not straightforward to emulate it either. The special thing about the MySQL timestamp is the possibility to change the timestamp column manually to the value you like WITHOUT triggering the normal update of the timestamp field.

So how to create a simular function in Postgresql? Using triggers, creatively.
Its not enough to define a “before update trigger” and set the (lets say dummy column) dummy column to now(). If you do you will not be able to set the dummy column manually without triggering the trigger overwriting your manual value. What we need to do (at least what i’ve found) is to add another column called dummy2 (int). Its a kind of awkward to add another column just for this, but i’ve not been able to figure it out another way.

So, to set the dummy field manually you have to set dummy2=1 in the same update query. Otherwise the trigger will cause the dummy field will get now() as value.
Here is the trigger code:

CREATE TRIGGER dummy_trigger
BEFORE UPDATE
ON mytable
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE update_dummy_column();
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_dummy_column()
RETURNS trigger AS
$BODY$
 BEGIN	  
  IF NEW.dummy2 = 1 THEN 
   NEW.dummy2 := 0;
  ELSE
   NEW.dummy := now();			  
  END IF;
  RETURN NEW;
 END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION update_dummy_column() OWNER TO postgres;

Likelønn i adressa

May 29th, 2010

Adressa kan i dag presentere eksempel på ulik lønn for kvinne og mann med bachelor grad i offentlig sektor. Hun 322.800 vs. han 412.000.
At dette er et eksempel på urettferdig diskriminering av kvinner er selvsagt bare tull. Det er mange ting som skurrer her.
1: Kvinnen er sykepleier og mannen geo-ingeniør, begge har batchelorgrad – ergo har de totalt forskjellig utdannelse og argumentet faller sammen bare på det punktet egentlig
2: Man hadde garantert funnet en kvinnelig geo-ingeniør som hadde tjent 80.000 mer enn en mannlig sykepleier. Mao. faller kvinneargumentet ennå engang.
3: Journalisten drar alle yrker over en kam og sier egentlig at alle skal ha samme lønn i hele landet uansett yrke så lenge man har like mange år utdannelse. Hun ser bort fra at det offentlige må hente ingeniøren fra det private marked, dvs. at de må konkurrere på lønn. Hadde ingeniøren blitt tilbudt 322.800 ville de ikke fått noen ingeniører – uavhengig av kjønn på ingeniøren.

Likelønnsdebatten i dag har spora helt av og fokuserer feilaktig på kvinnesak. Vi har i dag FULL likelønn mellom kjønn. At noen tjener bedre enn andre skaper selvsagt misunnelse, men forskjellen er bare et utslag av at vi har et marked og følger idéen om tilbud og etterspørsel (les: valgfrihet). Kvinner har FULL valgfrihet på yrke og utdannelse og da må man heller fokusere på at visse yrker er dårligere lønna enn andre (om de nå egentlig er det da refr. artikkel) fremfor å syte og klage over sitt eget kjønn og de valg man tar.

Det konstruerte likelønnsproblemet i dag bygger på misbruk av statistikk der konsekvensen av at alle skal ha lik lønn med lik utdannelse egentlig er et reinspikka kommunistisk samfunn der individuelle forskjeller og dyktighet ikke belønnes. Det er en misunnelsepolitikk som passer best i barnehagen og ikke i et voksent samfunn.

De fleste i offentlig sektor vil nok føle de har lav lønn om de sammenligner seg med konkurranseutsatt privat sektor – men så har de også da granittsikre jobber og gullkanta pensjoner. Selvsagt skal ansatte i offentlig sektor ha riktig lønn, men man må fokusere på yrkesgruppe og ikke drive med den evinnelige og manipulerende kjønnskampen.

Andre artikler om likelønn:
Den store likelønnsbløffen
Offentlig ansatte tjener godt
Tull om likelønn

Cajo, callbacks and Collections

April 26th, 2010

Using Cajo as a layer above RMI is a very easy way to go remote. Cajo does not require the remoted objects to implement the Remote interface. So you for instance just export the “top”-object and Cajo does the rest. Serializable objects are sent by value and the non-Serializable objects by reference. There are some limitations when it comes to e.g. Arraylists, which implements the Serializable interface. That means the list will be sent by value, which means that the collected objects also must be Serializable. This is not always the case. Neither do you always want to serialize the whole collection. So what to do? Callbacks are also a “problem”. How to add a callback completely transparently seen from the client?

Callbacks:
Imagine your domain model has a serverObj.addMyObserver(…) method. Then you want to just call serverObj.addObserver(…) transparently without doing any extras to create the neccesary proxy for the serverObj in your client code. The trick lays in wrapping the CajoProxy with another Proxy. My proxy wrapper has a method that lets me search the parameters and add the classtypes i want to proxie with a cajoproxy, e.g. Observer (ProxiedCajoProxy.registerCallbackClass(…)).
So what happens is: The client calls serverObj.addObserver(new MyObserver()) as usual. The ProxiedCajoProxy checks its internal table for method parameters to proxie.
The ProxiedCajoProxy then replaces myObserver object with a CajoProxy. The CajoProxy is sent to the server and when an observed event occurs, the server calls the client through this proxy. (Will not work with a firewall because of RMIs architecture)

Collections (serializable)
When it comes to Collections the problem is that ArrayList is serializable and cajo will send it by value. To “fix” this problem you need to intercept cajo as above. When a collection is returned the ProxiedCajoProxy will create a new proxy and implement all the interfaces, except for java.io.Serializable. Then we wrap this object in a cajo proxy and return this instead of the first object. Now cajo will send the collection by reference and not by value.

To make this work on the whole object hierarchy the ProxiedCajoProxy must add a proxy to all objects returned from method calls. This way you can control all object invocation through the invocation handler before Cajo receives the objects. Also remember that all remote objects MUST have a corresponding interface to be exportable (could be fixed by some creative AOP).

Nice indeed.

Koding

March 12th, 2010

Bra artikkel om programmering. Kan ikke være mer enig. Mye kreativitet kan forsvinne i enorme rammeverk der tiden brukes til å lære hvordan det fungerer. Når man så har lært hvordan ting fungerer lærer man hva som ikke fungerer og hvordan man skal komme rundt alle begrensningene. Aner meg at noe forsvinner på veien….

En gentlemann!

March 3rd, 2010

VG rapporterer at Romøren er førstemann over kanten i den nye hoppbakken oppe i tåkeheimens mekka: Holmenkollen.

Dette er i virkeligheten en riktig gentlemann!! Han skulle jo bare sjekke om bakken var trygg å hoppe i, hva er galt med det?

Annette blir garantert aller, aller første kvinne som hopper….første mann hadde hun uansett aldri blitt – så hvorfor bråke ? 😉

Using the Hessian web-service protocol with the Jetty servlet container

February 19th, 2010

Searching for alternatives to Java RMI, the Hessian/Burlap protocol can be a good choice. Hessian is a binary web-service protocol supported by several languages such as Java, .NET/C#, C++, PHP etc.
Here is how you easily use Hessian with the Jetty servlet container.

The servercode need to embed Jetty. Download Jetty and use these .jars in your classpath when deploying (see bottom):

jetty-continuation*.jar
jetty-http*.jar
jetty-io*.jar
jetty-security*.jar
jetty-server*.jar
jetty-servlet*.jar
jetty-servlets*.jar
jetty-util*.jar

Servercode:

import org.eclipse.jetty.server.Server;
import org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler;
import org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder;

public class HessianTest {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

   Server server = new Server(8080);
   ServletContextHandler context = new ServletContextHandler(
   ServletContextHandler.SESSIONS);
   server.setHandler(context);
   ServletHolder servletHolder = new ServletHolder(new BasicService());
   context.addServlet(servletHolder, "/test");
   server.start();
   server.join();

  }

}

Basic interface:

public interface Basic {

  public String hello();

}

Basic implementation:

public class BasicService extends HessianServlet implements Basic {

  public String hello() {

   return "Hello! It works!";

  }

}

Client application:

import com.caucho.hessian.client.HessianProxyFactory;

public class HessianClient {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

   HessianProxyFactory factory = new HessianProxyFactory();
   Basic basic = (Basic) factory.create(Basic.class,
   "http://myhost:8080/test");

   System.out.println("Hello: " + basic.hello());

  }

}

That’s pretty much what you need to get it up and running !
Nb! You need the hessian-4.0.3.jar (or later) in your classpath as well.

Server startup: java -cp .;jetty-server.jar;jetty-util.jar;servlet-api-2.5.jar;jetty-http.jar;jetty-io.jar;jetty-continuation.jar;hessian-4.0.3.jar;jetty-servlet.jar;jetty-security.jar HessianTest

Client startup: java -cp .;hessian-4.0.3.jar HessianClient

Sovjet?

February 15th, 2010

Jeg foreslår at vi sporenstraks flytter regjeringen til Russland hvor de i ro og mak kan få gjennoppbygge det gamle sovjet. Der kan de fortsette å rane og plyndre uten større protester fra folket.

Istid 1, 2 og 3

February 2nd, 2010

Artikkel om Arktis fra 1922: “Ice conditions were exceptional. In fact, so little ice has never before been noted”
Har vi hørt den før mon tro ? 🙂 Bare for noen tiår siden var man bekymret for ny istid. Nå, med en iskald vinter, begynner jeg nå å dele bekymringen. Jeg har forberedt meg godt ved å se alle tre istidsfilmene og jeg har fylt fjøset med ved 🙂

KRF må fokusere

February 1st, 2010

Liberale krefter har alltid vært et problem i Krf. Å fjerne bibelen fra Krf er enbetydende med å fjerne K’en og ende opp med bare Folkepartiet. Vi behøver et parti som er klar mot abort, homofili, for Israel og for ekteskapet mellom mann og kvinne. Fjerner du dette kan du likegodt legge ned partiet og melde det inn i Høyre eller AP.

Å si at dagens humanistiske liberale etikk er moderne er så feil som det kan bli. Å si at Krf behøver modernisering vitner egentlig om at Krf ikke har vært tydelig på det upopulære. Det har mislyktes i å formidle sine verdier i sitt tafatte forsøk på å favne alle. Det behøver ikke “moderniseres” men heller bli “smalere”, markere seg og tåle å bli upopulær. Inger Lise Hansen bør finne seg et “moderne” parti. Et parti som mener det samme som alle andre og ikke skiller seg ut – noe som er behagelig for “moderne” mennesker med ønske om bekreftelse og popularitet.

Perspektiv?

January 29th, 2010

Blair avhøres nå om Irakkrigen. For å sette det litt i perspektiv så kosta FNs “fredelige” og “rimelige” boikott av Irak i forkant av krigen mellom 500.000 og 1.000.000 irakere livet, deriblant mange barn.

Moralen er; det er ok å sulte folk stilletiende ihel i årevis og la de dø av mangel på medisiner, fremfor å brase inn i landet med soldater…hadde det vært opp til flere hadde boikotten pågått ennå den dag i dag.

Hadde media vært der under FNs boikott og filmet alle tragiske sjebner som utspilte seg som konsekvens av den, ville nok mange av dagens demonstranter stått i et dobbeltmoralsk lys.

Midt-Østenfilter

January 18th, 2010

Ulike filtre brukt i midtøsten-dekningen

Her finner du en interessant artikkel om hvem som okkuperer hva.

Venstreliberale mennesker har en lei tendens til å alltid holde med den svake part. På samme måte som du kan være forfulgt selv om du er paranoid så kan du også være svak uten å ha rett. Dette er umulig logikk for venstresida som konsekvent holder med den svakeste. Med slike skylapper på er det umulig å se at man kan ha noe annet enn RETT. Trikset er å bestemme seg for hva som er sant og deretter underbygge det med selektive fakta – akkurat som med evolusjonsteoriens fantastiske troslære.

Fakta når det gjelder palestiamamandatet er at det aldri har eksistert noe som heter et palestinsk folk (før det ble brukt i propagandaøyemed). Det har aldri eksistert noe som heter en palestinsk stat. Hvem som okkuperer hva kan man f.eks lese om i linken jeg posta. Araberne har religiøse mål og vil fjerne Israel fra kartet – norske media vil ikke forstå dette men filtrerer alt gjennom sine venstrepoloraide briller og presenterer ei side av saken som et ubestridt faktum. Om man kopler palestinaarabernes “kamp” med norsk motstandskamp så er det like enkelt å påvirke det norske folk som å binde havresekken til hesten, ingen kan motstå agnet.

Q-feber vaksine klar

January 4th, 2010

Q-FreeQ-feber er alvorlige greier…heldigvis har vi i Norge den effektive vaksinen Q-Free 🙂

Taliban og norge

November 9th, 2009

Norge har feilet som imperialist, igjen. Venstresida har jo et hatforhold til imperialisme, men tydeligvis kun når den kommer fra USA. Å støtte skoler og organisasjoner som er mest mulig i tråd med vestlige verdier, slik at akkurat disse kan overleve, er selvsagt helt greit – selv om det feiler iblant.

Kristus – vår trygghet

October 19th, 2009

Vår avhengighet av Gud er større enn vi selv aner i vår dårskap. Vi kan forblindes av verdens falske trygghet og tro at vi aldri skal rokkes, verken i vår tro eller i vårt liv. Hvor feil kan man ta. Ps 30:7-8: Men jeg sa i min trygghet: Aldri i evighet skal jeg rokkes!. Herre, i din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt ansikt, da ble jeg forferdet.

Gud kan “skjule” sitt ansikt for oss i en tid og han kan lutre oss gjennom trengsler og prøvelser. I prøvelsen vil den falske tryggheten avsløre seg og skape i oss en lengsel etter virkelig trygghet. Prøvelsen vil avsløre for oss vår virkelige status, vårt virkelige ståsted. Den vil avsløre våre falske guder, de vi setter vår lit til – guder vi ikke burde ha. Prøvelsen vil ofte forferde oss langt inn i våre grunnvoller siden den støter mot noe i oss som ikke er fundamentert slik det burde være. Vi innser at vi ikke har liv i oss selv; at våre egne brønner er sprukne; at vi egentlig har levd som fiender av Kristi kors på mange områder – som frafalne. Prøvelsen gir oss mulighet til omvendelse! En mulighet til å dras nærmere Gud.

I nåde grunnfester Gud oss. Guds trygghet kommer når vi dypest har innsett at vi i oss selv ikke har liv. Når vi innser at vi selv er ute av stand til å grunnfeste oss selv. Når vi innser at livets kilde bare fins i Ham. Når vi innser at vårt liv for evig ER grunnfestet i Kristus. Da kommer glede og frihet. Vårt strev og vår pine slipper taket og utgangen av prøvelsen blir slik Gud har ment den skal være; nemlig at Kristus vinner skikkelse i oss. Vi ser mindre av oss selv og mer av ham. Samtidig har vi lært at vi i oss selv er leirkar, svake og skjøre. Man kan selvsagt ikke sette sin lit til et leirkar, den som gjør det vil for alltid fortviles av sin egen svakhet.

Når så våre prøvelser har blitt tallrike som hårene på våre hoder 🙂 kan vi se ned i leirkaret og kjenne en dyp, indre takknemlig og tenke; Jeg har en skatt her nede, en skatt som ingen kjenner prisen på, en skatt som er mer verdt enn all verdens gull og sølv tilsammen!

En av Guds lovnader er at de som vil følge ham skal få mange prøvelser, trengsler og lidelser. Paulus roser seg av sine trengsler og fokuserer på hva som kommer ut av de og ikke hva man for stunden mister. Om all verdens trygghet rokkes, om himmel og jord brenner er fremdeles vår trygghet i Kristus Jesus og ikke i noe som helst annet.

Trist og tragisk

October 6th, 2009

Trist å høre på når en prest i den norske kirke står og lovpriser gjerningens vei til Gud og sier at om man er snill og god så kommer man til himmelen. Hva skjer når en blind skal lede en blind? Eller når en villeder skal veilede…

Forfallet må være stort i det norske kirke. Er det ingen kriterier for å bli prest?

Helliggjørelse gjennom tro

September 27th, 2009

Rettferdiggjørelsen skjer gjennom tro, uten gjerninger, for at ingen skal ha noe å rose seg over . Helliggjørelsen skjer også gjennom tro, uten gjerninger, også for at ingen skal ha noe å rose seg over – en frukt av troen altså. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud sier Bibelen (hebr 12:14), så helliggjørelse er sentralt i Bibelen. Helliggjørelse er en naturlig prosess for den som lever av tro og nært Gud. Helliggjørelse er ikke å bli perfekt i oss selv, men at Kristus vinner skikkelse i oss slik at åndens frukter får mer og mer plass i oss. Paulus sier at vi ved Ånden skal døde kjødets gjerninger – ikke i egen kraft eller gjerninger. Så hva når vi ikke ser åndens frukter i våre liv men derimot kjødets gjerninger? Er årsaken at vi ikke har gjort nok gode gjerninger? Eller ligger årsaken andre steder?

Å vandre i Ånden er å vandre i tro, dvs. at man har tillitt til at Gud virker i oss til å både ville og å gjøre. Så hjelper det da å skjerpe seg for å bli det Gud vil en skal være? Hjelper det å forsøke å endre sitt ustyrlige temperament? Hjelper det å forsøke å være mer kjærlighetsfull og mild? Hjelper det å disiplinere seg for å unngå begjæret? Hjelper det å forsøke å være mer tålmodig? For å si det forsiktig; det hjelper IKKE. Årsaken til at man ser kjødets gjerninger i sitt liv er at man ikke vandrer i ånden men i kjødet…dvs. at man ikke lever av tro men av egne gjerninger og eget strev, man forsøker å fikse det selv – og mislykkes. Det er altså ens hjerte som behøver en endring. Hjerteforholdet til Jesus er ikke det det burde være. Kristus har ikke helt vunnet skikkelse i oss på disse områder. Paulus sier i Gal 4:19: “Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere”. Om det er slik at vi ikke kan forandre vårt hjerte gjennom ytre gjerninger, hva skal isåfall forandre det? Og er det slik at det kun er Gud som forandrer våre hjerter og kun Gud som kan virke helliggjørelsen i oss så kan vel ikke det gjøre annet med oss enn sønderknuse våre hjerter over vår egen miserable tilstand og vår egen hjelpeløshet i å forandre det!? Det burde skape i oss et inderlig rop til Gud om å endre vårt hjerte! Et rop om å ransake oss og vise oss Kristus i våre liv slik at han kan vinne skikkelse i oss. Salme 139:23,24: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.”

Så når Gud har hørt vår bønn, virket helliggjørelse i oss og Kristus igjen lyser i våre hjerter; Har vi da oppnådd å bli mer perfekt i oss selv og mer i henhold til Guds standard? NEI! Vi har derimot innsett at vi IKKE kan vinne hellighet gjennom våre ytre forandringer men kun gjennom at Kristus ved troen får vinne skikkelse i oss, noe som ØKER avhengigheten av Gud. Dvs. at vi sitter igjen med mindre av oss selv og mer av Kristus Jesus! Vi innser mer og mer at livets kilde er i ham. Vi sitter igjen som mye friere og gladere mennesker enn da vi forsøkte å rette på livet selv. Bonden vet at årsaken til at eplene mangler på epletreet er mangel på jordsmonn og næring. Slik er det med oss også; når vi lever et liv nært Gud i tro og omvendelse og skjønner vår avhengighet av ham – da bærer treet frukt av seg selv.

Om vi ser all slags elendighet i oss selv og vår forventning er at Gud skal forandre dette i oss selv så blir vi skuffet. Gud forandrer ikke mennesket på den måten. Mennsket blir forandret når det ser at dets liv ER Kristus – fokusen på selvet og egoet forsvinner og Kristus vinner skikkelse. Helliggjørelse ender alltid opp med mer Kristus og ikke med mer av oss selv! Resultatet av Guds verk i oss er at vi graver oss mindre ned i vår egen elendighet og innser at vårt liv er i Kristus og at han er vår helliggjørelse! Gal 5:16 “: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.”. Så om konklusjonen er at det overhodet ikke går, så har man altså Bibelen i mot seg 🙂

Evangeliet er genialt, det er håp for ALLE enten man er svak eller sterk som person…får bare Gud tak i en så stiller man mer enn likt 🙂

Fri fra synden

September 24th, 2009

Jesus setter oss, og vil sette oss fri fra synden slik at vi ikke lengre skal være slaver under den. Den som er satt fri fra synden hater synden av hele sitt hjerte siden han VET hvor mye vondt den har gjort en selv og gjør i verden. Å leke med synden er å leke med ilden, det er å ignorere Guds nåde. Jeg kom på et innlegg jeg skrev for en tid siden om dette. Du kan ikke sette deg selv fri fra synden, en slave er slave enten han vil eller ikke – slik er synden! Men det fins en vei ut. Her er innlegget om Schaus dødssynder.